NASZE USŁUGI

porada pediatryczna

220,00 zł

porada pediatryczna ( w tym USG płuc lub  jamy brzusznej lub tarczycy uzupełniające diagnostykę tzw. point of care )

250,00 zł

e-konsultacja ( na życzenie opiekuna pacjenta lub w przypadku kwarantanny, izolacji lub innych okoliczności uniemożliwiających badanie dziecka ) 

100,00 zł

dyżur sobotni (dodatkowo USG – 20.00 zł)

250,00 zł

e-recepta ( nie dotyczy leków przepisywanych podczas wizyty )

40,00 zł

konsultacja gastroenterologa

250,00 zł

konsultacja nefrologa

250,00 zł

konsultacja kardiologa

280,00 zł

konsultacja endokrynologa

250,00 zł

konsultacja chirurga

200,00 zł

konsultacja chirurga ( USG stawów biodrowych)

220,00 zł

konsultacja psychologa

150,00 zł

konsultacja dietetyka

150,00 zł

konsultacja i diagnoza specjalisty SI ( integracja sensoryczna )

150,00 zł

konsultacja fizjoterapeuty (1 godz.)

150,00 zł

badanie USG

150,00 zł

badanie EKG

40,00 zł

Holter EKG ( 24 godzinna rejestracja )

200,00 zł

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pierwsze udostępnienie w żądanym zakresie kopia/wydruk/wyciąg/odpis/informatyczny nośnik danych

BEZ OPŁAT.

Kopia lub wydruk

0,35 zł / str.

wyciąg lub odpis

10 zł /str.

Informatyczny nośnik danych (skan) np. CD, DVD

2 zł / str.

Załączniki:

1 – Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie;

2 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.